WASIAT IMAM SUFIAN ATH-THAURI

1. Bekerjalah untuk dunia sekadar kekalnya engkau dalamnya dan beramallah untuk akhirat dengan kadar kekalnya engkau dalamnya. 2. Memuji Allah merupakan zikir dan ucapan kesyukuran dan tiada suatu zikir dan ucapan kesyukuran selainnya 3. Telah dikatakan : akan datang kepada manusia suatu masa yang mana mati padanya hati-hati dan hanya batang tubuh sahaja yang hidup … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,616 other followers