Peranan akal & Islam

Ustaz Hafiz Za’farani PADA era sekarang terdapat banyak dakwaan palsu mengatakan dalil aqli (pembuktian melalui akal) sebagai kesan daripada pengaruh falsafah Yunani kuno ke atas perbahasan ilmu akidah Islam. Kenyataan ini jelas meleset kerana Islam sememangnya mengiktiraf kepentingan akal dalam menegakkan hujah termasuklah bab ketuhanan dan akidah. Dalam al-Quran terdapat 13 tempat di mana Allah … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,633 other subscribers