Hindun kapak patung dalam rumah selepas peluk Islam

Hindun binti Utbah adalah puteri pemimpin Quraisy, Utbah bin Rabi’ah dan Shafiyah binti Umaiyah bin Harithah, manakala suaminya adalah kepada pemimpin ternama kaum itu, Abu Sufyan bin Harb. Bukan itu, saja, puteranya adalah pemimpin Bani Umayyad yang masyhur, Mu’awiyah bin Abu Sufyan. “Hindun binti Utbah adalah seorang wanita yang memiliki keperibadian dan kebesaran,” kata Ibn … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,727 other followers