Jangan cela pelaku dosa

KETIKA menjadi Panglima Islam di Syam, Abu Ubaidah bin al-Jarrah mengirim surat ke Madinah. melaporkan kepada Khalifah Umar perihal Dirar dan Abu Jandal yang telah meminum arak. Abu Ubaidah menjelaskan bahawa penyebab perilaku ini ialah pentafsiran berbeza berkenaan ayat Al-Quran. Abu Ubaidah menulis: “Apabila kami tanyakan, mereka menjawab: Allah menawarkan pilihan, maka kami pilih. Sebab … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 61,123 other subscribers