Kaffarah Puasa

Sebab dikenakan kaffarah         Rosak atau batal puasa disebabkan bersetubuh dalam bulan Ramadhan dengan syarat dia ingat dan tahu tentang haram melakukannya serta dia pula bukanlah orang yang bermusafir lebih daripada had yang dibolehkan rukhsah iaitu 2 marahalah.Jika bersetubuh disebabkan perkara dibawah maka dia hanya diwajibkan menggantikannya (qadha’) sahaja iaitu : 1. Lupa bahawa dia … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,630 other subscribers