Jawapan kepada dakwaan Qiamat 21 Disember 2012

A.LATAR BELAKANG Kiamat dalam bahasa Indonesia adalah hari kehancuran alam semesta.Pengertian hari qiyamat adalah hari kebangkitan (qiyam = bangun,berdiri). Di mana pada saat itu alam semesta dibentuk lagi oleh Allahdalam wujud barunya yang disebut kampung akherat yang terdiri darisurga dan neraka. Setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyaruntuk diperhitungkan amal perbuatannya selama hidup di dunia, … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,616 other followers