Layanan Islam menarik hati Yahudi Khaibar

Susunan SITI AINIZA KAMSARI KEJAYAAN umat Islam menawan Kota Khaibar menyebabkan kaum Yahudi melarikan diri dengan meninggalkan harta-benda, tanah-tanah ladang dan kebun mereka. Harta lain yang ditinggalkan termasuk hamba-hamba, emas, perak dan pelbagai jenis peralatan senjata yang kesemua ini dijadikan ghanimah untuk dibahagikan kepada para tentera Islam. Rasulullah kemudiannya telah membahagikan harta rampasan perang tersebut … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,630 other subscribers