Pandangan Ulama’ berkenaan Thoriqat

6.0 KESAKSIAN PARA ULAMA BERKENAAN TORIQAT SUFIYYAH DAN AHLI2 SUFI Di sini kita lihat pula bahawasanya Ulama2 Mu’tabar yang diakui oleh Ummat Islam sepanjang zaman, mengamalkan Toriqat Sufiyyah. Beradasarkan keterangan2 yang sampai kepada kita, Ulama2 Ahlus Sunnah yang terkenal dengan ketinggian Ilmu dan Wara’ mereka, menyebutkan kebenaran Ahli2 Sufi dan Toriqat Sufiyyah! IMAM HANAFI Imam … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,727 other followers