Salman al-Farisi suka bantu

SALMAN al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan di perkampungan Parsi yang dikenali sebagai Jian atau Ispahan lama. Beliau berasal daripada keluarga yang berpengaruh dan kaya. Ayahnya mempunyai tanah pertanian yang luas. Salman pernah ditugaskan menjaga api dan disembah oleh penganut agama Majusi. Masa remajanya berubah selepas beliau menganut agama Kristian. Pada masa itu, beliau … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,727 other followers