Yahudi degil dan bermuka-muka

CONTOH fenomena kedegilan dan permusuhan bangsa Yahudi sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq ialah seperti mana yang ditegaskan oleh Yasir bi Akhtab seperti mana diceritakan oleh anak saudara kesayangannya, Safiyyah yang merupakan anak salah seorang pembesar Yahudi, Huyayy binti Akhtab. Safiyyah berkata: “Setiap kali mereka melihat aku, pasti mereka memegang dan memelukku. Sehinggalah pada suatu … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 59,727 other followers