PERKEMBANGAN KEMENTERIAN

Siri Pertama MUKADIMAH      Masalah kementerian samada dari segi perlantikan atau pun ruang lingkup pelaksanaan tugasan yang diamanahkan kepadanya merupakan sesuatu yang penting dan wajar diketahui dari sudut syarak terutama oleh mereka yang terlibat secara langsung dengan pentadbiran. Ini adalah penting dalam memastikan pentadbiran yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar di mana setiap masing-masing menjalankan … Teruskan membaca

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 53,027 other followers